Helldivers 2 Latest Update Information

Helldivers 2 Pinakabagong Impormasyon sa Update para sa 2024. Kamakailan ay nagkaroon kami ng malaking parche para sa Helldivers 2, at kasama nito ang unang wave ng mga nerf at buff sa balanse. Nakabalik na kami sa normal na pag-ikot ng parche sa loob ng isang linggo habang ang laro ay nasa balanseng estado. Malaki ang kinuha ng parche 1.000.102[…]

Autor